Företag i Skellefteå kommun (13 151 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

E

F

J

K

L

N

S

U

Ö

Snabbfakta

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och här finns 13 635 företag verksamma varav 878 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skellefteå finns det 4 030 aktiebolag, 124 handelsbolag, 42 kommanditbolag och 7 202 enskilda firmor samt 2 237 övriga bolag.

  • I Skellefteå kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 62 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 030 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 321 KSEK vilket är 5,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 29 konkurser skett men 878 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skellefteå kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 857 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 60 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skellefteå kommun på plats 113 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 29 st vilket räknat per invånare placerar Skellefteå kommun på plats 149 av 290.
  • Skellefteå kommun har 72 650 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 64 526 345 KSEK, vilket ger 888 KSEK per invånare och placerar Skellefteå på plats 34 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skellefteå kommun blir detta 11 401 155 KSEK och per invånare 157 KSEK, vilket placerar Skellefteå på plats 12 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skellefteå kommun har 48 426 936 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 16 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 873 824 KSEK i skatt, vilket ger 26 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skellefteå kommuns aktiebolag plats 13 av 290 vad gäller inbetald skatt.