Företag i Skinnskattebergs kommun (607 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och här finns 709 företag verksamma varav 57 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skinnskatteberg finns det 158 aktiebolag, 17 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 332 enskilda firmor samt 200 övriga bolag.

  • I Skinnskattebergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 158 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 089 KSEK vilket är 18,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 57 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skinnskattebergs kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 144 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 5 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skinnskattebergs kommun på plats 39 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Skinnskattebergs kommun på plats 252 av 290.
  • Skinnskattebergs kommun har 4 422 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 157 699 KSEK, vilket ger 488 KSEK per invånare och placerar Skinnskatteberg på plats 154 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skinnskattebergs kommun blir detta - 50 109 KSEK och per invånare - 11 KSEK, vilket placerar Skinnskatteberg på plats 287 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skinnskattebergs kommun har 1 792 355 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 36 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 33 292 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skinnskattebergs kommuns aktiebolag plats 107 av 290 vad gäller inbetald skatt.