Företag i Skinnskattebergs kommun (599 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och här finns 698 företag verksamma varav 46 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skinnskatteberg finns det 153 aktiebolag, 16 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 327 enskilda firmor samt 201 övriga bolag.

  • I Skinnskattebergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 153 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 626 KSEK vilket är 27,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 46 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skinnskattebergs kommun är 11,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 20 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 218 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skinnskattebergs kommun på plats 176 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Skinnskattebergs kommun på plats 9 av 290.
  • Skinnskattebergs kommun har 4 422 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 704 565 KSEK, vilket ger 385 KSEK per invånare och placerar Skinnskatteberg på plats 185 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skinnskattebergs kommun blir detta - 16 778 KSEK och per invånare - 4 KSEK, vilket placerar Skinnskatteberg på plats 288 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skinnskattebergs kommun har 1 836 813 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 32 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 53 696 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skinnskattebergs kommuns aktiebolag plats 47 av 290 vad gäller inbetald skatt.