Företag i Skurups kommun (2 386 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Skurups kommun ligger i Skåne län och här finns 2 500 företag verksamma varav 189 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skurup finns det 858 aktiebolag, 66 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 179 enskilda firmor samt 379 övriga bolag.

  • I Skurups kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 858 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 451 KSEK vilket är 45,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 189 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skurups kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 153 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 96 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skurups kommun på plats 107 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Skurups kommun på plats 153 av 290.
  • Skurups kommun har 15 587 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 041 304 KSEK, vilket ger 452 KSEK per invånare och placerar Skurup på plats 142 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skurups kommun blir detta 392 464 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Skurup på plats 194 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skurups kommun har 1 923 498 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 163 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 85 114 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skurups kommuns aktiebolag plats 156 av 290 vad gäller inbetald skatt.