Företag i Skurups kommun (2 395 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Skurups kommun ligger i Skåne län och här finns 2 524 företag verksamma varav 184 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skurup finns det 895 aktiebolag, 62 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 1 176 enskilda firmor samt 375 övriga bolag.

  • I Skurups kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 895 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 141 KSEK vilket är 55,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 184 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skurups kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 96 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 167 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skurups kommun på plats 88 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Skurups kommun på plats 40 av 290.
  • Skurups kommun har 15 587 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 553 243 KSEK, vilket ger 420 KSEK per invånare och placerar Skurup på plats 182 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skurups kommun blir detta 415 842 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Skurup på plats 196 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skurups kommun har 1 984 095 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 159 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 70 789 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skurups kommuns aktiebolag plats 196 av 290 vad gäller inbetald skatt.