Företag i Smedjebackens kommun (1 488 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och här finns 1 537 företag verksamma varav 103 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Smedjebacken finns det 458 aktiebolag, 29 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 734 enskilda firmor samt 313 övriga bolag.

  • I Smedjebackens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 458 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 423 KSEK vilket är 16,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 103 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Smedjebackens kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 59 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 175 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Smedjebackens kommun på plats 214 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Smedjebackens kommun på plats 82 av 290.
  • Smedjebackens kommun har 10 869 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 184 516 KSEK, vilket ger 569 KSEK per invånare och placerar Smedjebacken på plats 120 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Smedjebackens kommun blir detta 514 973 KSEK och per invånare 47 KSEK, vilket placerar Smedjebacken på plats 90 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Smedjebackens kommun har 1 131 980 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 199 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 77 427 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Smedjebackens kommuns aktiebolag plats 118 av 290 vad gäller inbetald skatt.