Företag i Smedjebackens kommun (1 478 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och här finns 1 520 företag verksamma varav 103 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Smedjebacken finns det 422 aktiebolag, 32 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 748 enskilda firmor samt 315 övriga bolag.

  • I Smedjebackens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 422 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 305 KSEK vilket är 6,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 103 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Smedjebackens kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 116 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 83 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Smedjebackens kommun på plats 238 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Smedjebackens kommun på plats 225 av 290.
  • Smedjebackens kommun har 10 869 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 081 804 KSEK, vilket ger 560 KSEK per invånare och placerar Smedjebacken på plats 98 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Smedjebackens kommun blir detta 202 823 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Smedjebacken på plats 241 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Smedjebackens kommun har 968 419 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 222 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 12 111 KSEK i skatt, vilket ger 1 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Smedjebackens kommuns aktiebolag plats 289 av 290 vad gäller inbetald skatt.