Företag i Sollefteå kommun (2 832 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 4 113 företag verksamma varav 207 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sollefteå finns det 800 aktiebolag, 46 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 2 247 enskilda firmor samt 1 001 övriga bolag.

  • I Sollefteå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 800 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 236 KSEK vilket är 60,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 207 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sollefteå kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 68 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 220 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sollefteå kommun på plats 150 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Sollefteå kommun på plats 52 av 290.
  • Sollefteå kommun har 19 695 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 231 565 KSEK, vilket ger 266 KSEK per invånare och placerar Sollefteå på plats 263 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sollefteå kommun blir detta 382 006 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Sollefteå på plats 247 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sollefteå kommun har 1 741 318 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 219 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 71 383 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sollefteå kommuns aktiebolag plats 237 av 290 vad gäller inbetald skatt.