Företag i Sollefteå kommun (2 872 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 4 109 företag verksamma varav 220 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sollefteå finns det 773 aktiebolag, 56 handelsbolag, 22 kommanditbolag och 2 261 enskilda firmor samt 997 övriga bolag.

  • I Sollefteå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 773 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 820 KSEK vilket är 60,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 220 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sollefteå kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 107 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 188 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sollefteå kommun på plats 158 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Sollefteå kommun på plats 72 av 290.
  • Sollefteå kommun har 19 695 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 739 929 KSEK, vilket ger 241 KSEK per invånare och placerar Sollefteå på plats 259 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sollefteå kommun blir detta 388 939 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Sollefteå på plats 233 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sollefteå kommun har 1 158 816 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 256 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 72 888 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sollefteå kommuns aktiebolag plats 241 av 290 vad gäller inbetald skatt.