Företag i Sollentuna kommun (11 192 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

K

S

Snabbfakta

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och här finns 10 558 företag verksamma varav 1 014 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sollentuna finns det 5 538 aktiebolag, 285 handelsbolag, 89 kommanditbolag och 3 588 enskilda firmor samt 1 058 övriga bolag.

  • I Sollentuna kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 69 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 538 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 808 KSEK vilket är 15,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 46 konkurser skett men 1 014 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sollentuna kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 445 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 167 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sollentuna kommun på plats 41 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 46 st vilket räknat per invånare placerar Sollentuna kommun på plats 40 av 290.
  • Sollentuna kommun har 71 639 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 71 005 191 KSEK, vilket ger 991 KSEK per invånare och placerar Sollentuna på plats 26 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sollentuna kommun blir detta 4 855 510 KSEK och per invånare 68 KSEK, vilket placerar Sollentuna på plats 49 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sollentuna kommun har 17 136 477 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 62 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 931 466 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sollentuna kommuns aktiebolag plats 38 av 290 vad gäller inbetald skatt.