Företag i Sollentuna kommun (11 132 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

K

S

Snabbfakta

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och här finns 10 651 företag verksamma varav 935 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sollentuna finns det 5 740 aktiebolag, 267 handelsbolag, 77 kommanditbolag och 3 498 enskilda firmor samt 1 069 övriga bolag.

  • I Sollentuna kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 70 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 740 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 648 KSEK vilket är 20,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 45 konkurser skett men 935 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sollentuna kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 607 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 122 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sollentuna kommun på plats 41 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 45 st vilket räknat per invånare placerar Sollentuna kommun på plats 64 av 290.
  • Sollentuna kommun har 71 639 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 75 116 355 KSEK, vilket ger 1 049 KSEK per invånare och placerar Sollentuna på plats 31 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sollentuna kommun blir detta 4 492 732 KSEK och per invånare 63 KSEK, vilket placerar Sollentuna på plats 59 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sollentuna kommun har 16 325 253 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 70 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 818 245 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sollentuna kommuns aktiebolag plats 55 av 290 vad gäller inbetald skatt.