Företag i Solna kommun (14 559 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

Snabbfakta

Solna kommun ligger i Stockholms län och här finns 13 067 företag verksamma varav 1 288 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Solna finns det 7 047 aktiebolag, 277 handelsbolag, 93 kommanditbolag och 4 150 enskilda firmor samt 1 500 övriga bolag.

  • I Solna kommun finns det 9 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 228 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 047 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 65 106 KSEK vilket är 273,5 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 78 konkurser skett men 1 288 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Solna kommun är 7,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har -13 129 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 290 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Solna kommun på plats 16 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 78 st vilket räknat per invånare placerar Solna kommun på plats 7 av 290.
  • Solna kommun har 79 834 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 398 057 374 KSEK, vilket ger 4 986 KSEK per invånare och placerar Solna på plats 1 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Solna kommun blir detta 19 402 122 KSEK och per invånare 243 KSEK, vilket placerar Solna på plats 6 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Solna kommun har 670 085 272 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 1 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 916 184 KSEK i skatt, vilket ger 24 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Solna kommuns aktiebolag plats 14 av 290 vad gäller inbetald skatt.