Företag i Solna kommun (14,641 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

Snabbfakta

Solna kommun ligger i Stockholms län och här finns 13,130 företag verksamma varav 1,188 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Solna finns det 7,262 aktiebolag, 256 handelsbolag, 81 kommanditbolag och 4,043 enskilda firmor samt 1,488 övriga bolag.

  • I Solna kommun finns det 9 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 241 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7,262 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 68,571 KSEK vilket är 243.9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 81 konkurser skett men 1,188 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Solna kommun är 8.1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har -685 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 285 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Solna kommun på plats 16 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 81 st vilket räknat per invånare placerar Solna kommun på plats 9 av 290.
  • Solna kommun har 79,834 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 443,860,988 KSEK, vilket ger 5,560 KSEK per invånare och placerar Solna på plats 1 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Solna kommun blir detta 63,503,292 KSEK och per invånare 795 KSEK, vilket placerar Solna på plats 3 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Solna kommun har 584,595,649 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 1 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 12,091,199 KSEK i skatt, vilket ger 151 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Solna kommuns aktiebolag plats 3 av 290 vad gäller inbetald skatt.