Företag i Sorsele kommun (842 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och här finns 942 företag verksamma varav 48 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sorsele finns det 177 aktiebolag, 7 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 553 enskilda firmor samt 201 övriga bolag.

  • I Sorsele kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 177 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 761 KSEK vilket är 72,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 48 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sorsele kommun är 13,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 21 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 125 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sorsele kommun på plats 10 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Sorsele kommun på plats 277 av 290.
  • Sorsele kommun har 2 526 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 752 253 KSEK, vilket ger 298 KSEK per invånare och placerar Sorsele på plats 223 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sorsele kommun blir detta 62 193 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Sorsele på plats 200 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sorsele kommun har 129 798 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 267 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 9 905 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sorsele kommuns aktiebolag plats 232 av 290 vad gäller inbetald skatt.