Företag i Sotenäs kommun (1 828 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 991 företag verksamma varav 106 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sotenäs finns det 1 029 aktiebolag, 45 handelsbolag, 24 kommanditbolag och 517 enskilda firmor samt 376 övriga bolag.

  • I Sotenäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 029 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 564 KSEK vilket är 47,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 106 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sotenäs kommun är 10,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 43 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 197 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sotenäs kommun på plats 93 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Sotenäs kommun på plats 4 av 290.
  • Sotenäs kommun har 9 104 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 076 102 KSEK, vilket ger 997 KSEK per invånare och placerar Sotenäs på plats 35 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sotenäs kommun blir detta 283 173 KSEK och per invånare 31 KSEK, vilket placerar Sotenäs på plats 164 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sotenäs kommun har 2 304 715 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 63 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 68 479 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sotenäs kommuns aktiebolag plats 107 av 290 vad gäller inbetald skatt.