Företag i Sotenäs kommun (1 847 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 997 företag verksamma varav 149 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sotenäs finns det 1 005 aktiebolag, 52 handelsbolag, 25 kommanditbolag och 537 enskilda firmor samt 378 övriga bolag.

  • I Sotenäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 005 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 833 KSEK vilket är 49,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 149 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sotenäs kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 176 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 19 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sotenäs kommun på plats 18 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Sotenäs kommun på plats 6 av 290.
  • Sotenäs kommun har 9 104 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 728 974 KSEK, vilket ger 849 KSEK per invånare och placerar Sotenäs på plats 38 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sotenäs kommun blir detta 392 486 KSEK och per invånare 43 KSEK, vilket placerar Sotenäs på plats 107 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sotenäs kommun har 2 390 301 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 55 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 77 096 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sotenäs kommuns aktiebolag plats 82 av 290 vad gäller inbetald skatt.