Företag i Stenungsunds kommun (4 086 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 4 199 företag verksamma varav 338 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stenungsund finns det 1 930 aktiebolag, 83 handelsbolag, 33 kommanditbolag och 1 510 enskilda firmor samt 643 övriga bolag.

  • I Stenungsunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 23 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 930 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 158 KSEK vilket är 7,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 338 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Stenungsunds kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 265 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 90 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stenungsunds kommun på plats 75 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Stenungsunds kommun på plats 155 av 290.
  • Stenungsunds kommun har 26 180 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 27 533 116 KSEK, vilket ger 1 052 KSEK per invånare och placerar Stenungsund på plats 21 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stenungsunds kommun blir detta 2 253 407 KSEK och per invånare 86 KSEK, vilket placerar Stenungsund på plats 29 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Stenungsunds kommun har 6 032 057 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 67 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 316 387 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stenungsunds kommuns aktiebolag plats 46 av 290 vad gäller inbetald skatt.