Företag i Stenungsunds kommun (4 104 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 4 251 företag verksamma varav 337 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stenungsund finns det 2 013 aktiebolag, 82 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 1 465 enskilda firmor samt 659 övriga bolag.

  • I Stenungsunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 013 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 750 KSEK vilket är 8,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 337 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Stenungsunds kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 241 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 107 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stenungsunds kommun på plats 47 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Stenungsunds kommun på plats 213 av 290.
  • Stenungsunds kommun har 26 180 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 30 368 629 KSEK, vilket ger 1 160 KSEK per invånare och placerar Stenungsund på plats 23 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stenungsunds kommun blir detta 1 712 324 KSEK och per invånare 65 KSEK, vilket placerar Stenungsund på plats 53 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Stenungsunds kommun har 5 951 577 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 72 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 273 461 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stenungsunds kommuns aktiebolag plats 61 av 290 vad gäller inbetald skatt.