Företag i Stockholms kommun-Essingeöarna mm (16 022 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

Snabbfakta

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 271 437 företag verksamma varav 25 651 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 156 562 aktiebolag, 4 686 handelsbolag, 2 471 kommanditbolag och 68 354 enskilda firmor samt 39 364 övriga bolag.

  • I Stockholms kommun finns det 43 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 986 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 156 562 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 26 982 KSEK vilket är 54,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 580 konkurser skett men 25 651 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 8,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 36 035 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 3 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 4 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 580 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 1 av 290.
  • Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 697 445 436 KSEK, vilket ger 3 895 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 2 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 460 863 441 KSEK och per invånare 486 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 1 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Stockholms kommun har 4 777 230 203 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 2 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 64 346 241 KSEK i skatt, vilket ger 68 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 2 av 290 vad gäller inbetald skatt.