Just nu kan sidan upplevas långsam. Vi arbetar med att lösa problemet.

Företag i Stockholms kommun-Essingeöarna mm (16,123 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

Snabbfakta

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 273,831 företag verksamma varav 22,417 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 162,084 aktiebolag, 4,209 handelsbolag, 2,278 kommanditbolag och 66,021 enskilda firmor samt 39,239 övriga bolag.

  • I Stockholms kommun finns det 52 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3,335 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 162,084 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 35,601 KSEK vilket är 78.1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1,311 konkurser skett men 22,417 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 8.8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 54,248 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 4 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 4 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1,311 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 2 av 290.
  • Stockholms kommun har 949,164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5,194,495,272 KSEK, vilket ger 5,473 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 3 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 1,307,975,894 KSEK och per invånare 1,378 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 2 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Stockholms kommun har 5,709,075,955 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 3 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1,063,441,414 KSEK i skatt, vilket ger 1,120 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 1 av 290 vad gäller inbetald skatt.