Företag i Stockholms kommun-Hägersten mfl (19 393 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

H

S

Ä

Snabbfakta

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 271 427 företag verksamma varav 25 585 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 156 534 aktiebolag, 4 685 handelsbolag, 2 469 kommanditbolag och 68 375 enskilda firmor samt 39 364 övriga bolag.

  • I Stockholms kommun finns det 43 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 986 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 156 534 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 26 987 KSEK vilket är 54,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 601 konkurser skett men 25 585 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 8,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 36 048 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 3 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 4 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 601 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 1 av 290.
  • Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 697 297 706 KSEK, vilket ger 3 895 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 2 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 460 951 952 KSEK och per invånare 486 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 1 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Stockholms kommun har 4 774 513 011 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 2 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 64 355 335 KSEK i skatt, vilket ger 68 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 2 av 290 vad gäller inbetald skatt.