Företag i Stockholms kommun-Hägersten mfl (19 438 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

H

S

Ä

Snabbfakta

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 273 103 företag verksamma varav 22 679 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 161 173 aktiebolag, 4 290 handelsbolag, 2 317 kommanditbolag och 66 046 enskilda firmor samt 39 277 övriga bolag.

  • I Stockholms kommun finns det 47 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 269 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 161 173 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 27 884 KSEK vilket är 53,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 232 konkurser skett men 22 679 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 54 437 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 1 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 4 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 232 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 3 av 290.
  • Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 026 364 375 KSEK, vilket ger 4 242 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 2 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 134 384 952 KSEK och per invånare 142 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 14 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Stockholms kommun har 5 126 214 568 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 2 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 68 433 570 KSEK i skatt, vilket ger 72 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 3 av 290 vad gäller inbetald skatt.