Företag i Storfors kommun (569 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Storfors kommun ligger i Värmlands län och här finns 601 företag verksamma varav 52 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Storfors finns det 155 aktiebolag, 11 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 288 enskilda firmor samt 145 övriga bolag.

  • I Storfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 155 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 780 KSEK vilket är 66,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 52 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Storfors kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 42 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 89 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Storfors kommun på plats 66 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Storfors kommun på plats 26 av 290.
  • Storfors kommun har 4 090 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 774 470 KSEK, vilket ger 189 KSEK per invånare och placerar Storfors på plats 282 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Storfors kommun blir detta 30 802 KSEK och per invånare 8 KSEK, vilket placerar Storfors på plats 286 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Storfors kommun har 90 975 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 288 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 7 163 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Storfors kommuns aktiebolag plats 285 av 290 vad gäller inbetald skatt.