Företag i Storumans kommun (1 341 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och här finns 2 038 företag verksamma varav 92 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Storuman finns det 415 aktiebolag, 12 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 1 050 enskilda firmor samt 551 övriga bolag.

  • I Storumans kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 415 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 028 KSEK vilket är 65,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 92 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Storumans kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -13 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 277 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Storumans kommun på plats 22 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Storumans kommun på plats 177 av 290.
  • Storumans kommun har 5 883 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 272 557 KSEK, vilket ger 386 KSEK per invånare och placerar Storuman på plats 177 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Storumans kommun blir detta 66 473 KSEK och per invånare 11 KSEK, vilket placerar Storuman på plats 278 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Storumans kommun har 681 176 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 180 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 27 294 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Storumans kommuns aktiebolag plats 191 av 290 vad gäller inbetald skatt.