Företag i Storumans kommun (1 273 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och här finns 2 016 företag verksamma varav 69 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Storuman finns det 415 aktiebolag, 13 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 026 enskilda firmor samt 553 övriga bolag.

  • I Storumans kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 415 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 767 KSEK vilket är 63,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 69 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Storumans kommun är 12,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -10 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 277 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Storumans kommun på plats 88 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Storumans kommun på plats 105 av 290.
  • Storumans kommun har 5 883 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 632 283 KSEK, vilket ger 447 KSEK per invånare och placerar Storuman på plats 167 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Storumans kommun blir detta 58 111 KSEK och per invånare 10 KSEK, vilket placerar Storuman på plats 283 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Storumans kommun har 482 056 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 228 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 24 977 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Storumans kommuns aktiebolag plats 213 av 290 vad gäller inbetald skatt.