Företag i Strömstads kommun (2 463 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 715 företag verksamma varav 159 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Strömstad finns det 1 171 aktiebolag, 31 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 913 enskilda firmor samt 580 övriga bolag.

  • I Strömstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 171 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 595 KSEK vilket är 30,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 19 konkurser skett men 159 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Strömstads kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 409 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 6 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Strömstads kommun på plats 70 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 19 st vilket räknat per invånare placerar Strömstads kommun på plats 2 av 290.
  • Strömstads kommun har 13 171 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 451 836 KSEK, vilket ger 1 021 KSEK per invånare och placerar Strömstad på plats 33 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Strömstads kommun blir detta 985 750 KSEK och per invånare 75 KSEK, vilket placerar Strömstad på plats 43 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Strömstads kommun har 8 416 576 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 18 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 164 533 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Strömstads kommuns aktiebolag plats 46 av 290 vad gäller inbetald skatt.