Företag i Strömstads kommun (2 461 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 688 företag verksamma varav 152 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Strömstad finns det 1 148 aktiebolag, 34 handelsbolag, 22 kommanditbolag och 913 enskilda firmor samt 571 övriga bolag.

  • I Strömstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 148 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 529 KSEK vilket är 56,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 152 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Strömstads kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 67 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 196 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Strömstads kommun på plats 140 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Strömstads kommun på plats 13 av 290.
  • Strömstads kommun har 13 171 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 972 931 KSEK, vilket ger 605 KSEK per invånare och placerar Strömstad på plats 86 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Strömstads kommun blir detta 244 970 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Strömstad på plats 243 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Strömstads kommun har 8 472 598 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 17 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 45 420 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Strömstads kommuns aktiebolag plats 249 av 290 vad gäller inbetald skatt.