Företag i Strömsunds kommun (2 725 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och här finns 3 226 företag verksamma varav 124 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Strömsund finns det 602 aktiebolag, 36 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 791 enskilda firmor samt 794 övriga bolag.

  • I Strömsunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 602 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 762 KSEK vilket är 35,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 124 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Strömsunds kommun är 12,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 103 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 97 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Strömsunds kommun på plats 150 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Strömsunds kommun på plats 286 av 290.
  • Strömsunds kommun har 11 806 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 610 472 KSEK, vilket ger 560 KSEK per invånare och placerar Strömsund på plats 125 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Strömsunds kommun blir detta 535 468 KSEK och per invånare 45 KSEK, vilket placerar Strömsund på plats 101 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Strömsunds kommun har 1 067 311 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 216 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 77 269 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Strömsunds kommuns aktiebolag plats 124 av 290 vad gäller inbetald skatt.