Företag i Strömsunds kommun (2 784 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och här finns 3 268 företag verksamma varav 152 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Strömsund finns det 591 aktiebolag, 40 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 835 enskilda firmor samt 799 övriga bolag.

  • I Strömsunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 591 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 190 KSEK vilket är 35,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 152 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Strömsunds kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 171 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 35 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Strömsunds kommun på plats 80 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Strömsunds kommun på plats 91 av 290.
  • Strömsunds kommun har 11 806 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 087 088 KSEK, vilket ger 516 KSEK per invånare och placerar Strömsund på plats 111 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Strömsunds kommun blir detta 469 666 KSEK och per invånare 40 KSEK, vilket placerar Strömsund på plats 118 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Strömsunds kommun har 841 466 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 243 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 111 504 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Strömsunds kommuns aktiebolag plats 69 av 290 vad gäller inbetald skatt.