Företag i Sundbybergs kommun (6 884 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

Snabbfakta

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och här finns 6 831 företag verksamma varav 698 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sundbyberg finns det 3 184 aktiebolag, 161 handelsbolag, 46 kommanditbolag och 2 610 enskilda firmor samt 830 övriga bolag.

  • I Sundbybergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 37 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 184 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 494 KSEK vilket är 20,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 31 konkurser skett men 698 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sundbybergs kommun är 7,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 341 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 149 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sundbybergs kommun på plats 25 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 31 st vilket räknat per invånare placerar Sundbybergs kommun på plats 62 av 290.
  • Sundbybergs kommun har 49 105 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 39 467 703 KSEK, vilket ger 804 KSEK per invånare och placerar Sundbyberg på plats 63 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sundbybergs kommun blir detta 1 885 383 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Sundbyberg på plats 119 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sundbybergs kommun har 6 335 981 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 150 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 404 619 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sundbybergs kommuns aktiebolag plats 89 av 290 vad gäller inbetald skatt.