Företag i Sundbybergs kommun (6 926 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

Snabbfakta

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och här finns 6 688 företag verksamma varav 751 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sundbyberg finns det 3 003 aktiebolag, 177 handelsbolag, 46 kommanditbolag och 2 638 enskilda firmor samt 824 övriga bolag.

  • I Sundbybergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 30 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 003 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 009 KSEK vilket är 19,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 31 konkurser skett men 751 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sundbybergs kommun är 7,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 326 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 161 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sundbybergs kommun på plats 28 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 31 st vilket räknat per invånare placerar Sundbybergs kommun på plats 43 av 290.
  • Sundbybergs kommun har 49 105 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 35 092 199 KSEK, vilket ger 715 KSEK per invånare och placerar Sundbyberg på plats 65 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sundbybergs kommun blir detta 1 586 409 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Sundbyberg på plats 152 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sundbybergs kommun har 5 009 019 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 205 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 361 404 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sundbybergs kommuns aktiebolag plats 103 av 290 vad gäller inbetald skatt.