Företag i Sundsvalls kommun (17 787 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

I

K

L

M

N

S

Snabbfakta

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 15 535 företag verksamma varav 1 408 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sundsvall finns det 6 169 aktiebolag, 233 handelsbolag, 60 kommanditbolag och 6 297 enskilda firmor samt 2 776 övriga bolag.

  • I Sundsvalls kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 67 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 6 169 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 894 KSEK vilket är 14,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 45 konkurser skett men 1 408 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sundsvalls kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 417 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 223 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sundsvalls kommun på plats 40 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 45 st vilket räknat per invånare placerar Sundsvalls kommun på plats 111 av 290.
  • Sundsvalls kommun har 98 766 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 77 777 916 KSEK, vilket ger 787 KSEK per invånare och placerar Sundsvall på plats 49 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sundsvalls kommun blir detta 10 412 743 KSEK och per invånare 105 KSEK, vilket placerar Sundsvall på plats 20 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sundsvalls kommun har 49 669 332 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 22 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 665 655 KSEK i skatt, vilket ger 17 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sundsvalls kommuns aktiebolag plats 27 av 290 vad gäller inbetald skatt.