Företag i Sundsvalls kommun (17 777 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

I

K

L

M

N

S

Snabbfakta

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 15 685 företag verksamma varav 1 389 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sundsvall finns det 6 479 aktiebolag, 218 handelsbolag, 57 kommanditbolag och 6 148 enskilda firmor samt 2 783 övriga bolag.

  • I Sundsvalls kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 71 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 6 479 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 177 KSEK vilket är 17,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 91 konkurser skett men 1 389 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sundsvalls kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 897 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 108 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sundsvalls kommun på plats 30 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 91 st vilket räknat per invånare placerar Sundsvalls kommun på plats 11 av 290.
  • Sundsvalls kommun har 98 766 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 85 794 687 KSEK, vilket ger 869 KSEK per invånare och placerar Sundsvall på plats 50 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sundsvalls kommun blir detta 10 902 224 KSEK och per invånare 110 KSEK, vilket placerar Sundsvall på plats 26 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sundsvalls kommun har 54 407 135 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 23 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 563 007 KSEK i skatt, vilket ger 16 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sundsvalls kommuns aktiebolag plats 30 av 290 vad gäller inbetald skatt.