Företag i Sunne kommun (3 831 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sunne kommun ligger i Värmlands län och här finns 4 008 företag verksamma varav 205 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sunne finns det 782 aktiebolag, 39 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 2 447 enskilda firmor samt 727 övriga bolag.

  • I Sunne kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 782 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 991 KSEK vilket är 45,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 205 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sunne kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 32 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 247 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sunne kommun på plats 17 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Sunne kommun på plats 68 av 290.
  • Sunne kommun har 13 345 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 003 479 KSEK, vilket ger 525 KSEK per invånare och placerar Sunne på plats 136 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sunne kommun blir detta 470 121 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Sunne på plats 139 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sunne kommun har 1 941 260 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 129 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 166 051 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sunne kommuns aktiebolag plats 46 av 290 vad gäller inbetald skatt.