Företag i Sunne kommun (3 800 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sunne kommun ligger i Värmlands län och här finns 3 975 företag verksamma varav 215 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sunne finns det 749 aktiebolag, 48 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 2 439 enskilda firmor samt 724 övriga bolag.

  • I Sunne kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 749 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 693 KSEK vilket är 44,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 215 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sunne kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 92 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 157 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sunne kommun på plats 20 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Sunne kommun på plats 266 av 290.
  • Sunne kommun har 13 345 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 484 773 KSEK, vilket ger 486 KSEK per invånare och placerar Sunne på plats 124 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sunne kommun blir detta 492 214 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Sunne på plats 129 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sunne kommun har 1 941 322 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 121 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 103 351 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sunne kommuns aktiebolag plats 94 av 290 vad gäller inbetald skatt.