Företag i Surahammars kommun (670 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och här finns 863 företag verksamma varav 68 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Surahammar finns det 277 aktiebolag, 16 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 348 enskilda firmor samt 218 övriga bolag.

  • I Surahammars kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 277 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 412 KSEK vilket är 5,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 68 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Surahammars kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 70 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 153 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Surahammars kommun på plats 288 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Surahammars kommun på plats 95 av 290.
  • Surahammars kommun har 10 033 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 020 922 KSEK, vilket ger 401 KSEK per invånare och placerar Surahammar på plats 169 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Surahammars kommun blir detta 157 837 KSEK och per invånare 16 KSEK, vilket placerar Surahammar på plats 260 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Surahammars kommun har 560 239 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 258 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 18 048 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Surahammars kommuns aktiebolag plats 285 av 290 vad gäller inbetald skatt.