Företag i Surahammars kommun (658 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och här finns 885 företag verksamma varav 66 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Surahammar finns det 293 aktiebolag, 18 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 357 enskilda firmor samt 213 övriga bolag.

  • I Surahammars kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 293 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 089 KSEK vilket är 1,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 66 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Surahammars kommun är 10,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 38 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 215 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Surahammars kommun på plats 283 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Surahammars kommun på plats 70 av 290.
  • Surahammars kommun har 10 033 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 612 575 KSEK, vilket ger 460 KSEK per invånare och placerar Surahammar på plats 162 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Surahammars kommun blir detta 208 597 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Surahammar på plats 236 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Surahammars kommun har 592 293 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 255 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 51 720 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Surahammars kommuns aktiebolag plats 175 av 290 vad gäller inbetald skatt.