Företag i Svalövs kommun (2 215 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Svalövs kommun ligger i Skåne län och här finns 2 301 företag verksamma varav 190 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Svalöv finns det 662 aktiebolag, 50 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 162 enskilda firmor samt 414 övriga bolag.

  • I Svalövs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 662 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 086 KSEK vilket är 53,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 190 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Svalövs kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 6 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 266 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Svalövs kommun på plats 53 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Svalövs kommun på plats 128 av 290.
  • Svalövs kommun har 14 010 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 617 312 KSEK, vilket ger 330 KSEK per invånare och placerar Svalöv på plats 210 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Svalövs kommun blir detta 263 397 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Svalöv på plats 238 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Svalövs kommun har 996 845 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 244 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 56 604 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Svalövs kommuns aktiebolag plats 227 av 290 vad gäller inbetald skatt.