Företag i Svalövs kommun (2 169 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Svalövs kommun ligger i Skåne län och här finns 2 255 företag verksamma varav 152 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Svalöv finns det 676 aktiebolag, 52 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 1 100 enskilda firmor samt 412 övriga bolag.

  • I Svalövs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 676 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 962 KSEK vilket är 51,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 152 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Svalövs kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 28 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 248 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Svalövs kommun på plats 137 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Svalövs kommun på plats 152 av 290.
  • Svalövs kommun har 14 010 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 475 558 KSEK, vilket ger 391 KSEK per invånare och placerar Svalöv på plats 197 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Svalövs kommun blir detta 280 403 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Svalöv på plats 240 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Svalövs kommun har 951 382 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 246 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 63 566 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Svalövs kommuns aktiebolag plats 199 av 290 vad gäller inbetald skatt.