Företag i Svedala kommun (2 663 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Svedala kommun ligger i Skåne län och här finns 2 695 företag verksamma varav 228 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Svedala finns det 1 183 aktiebolag, 68 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 1 065 enskilda firmor samt 363 övriga bolag.

  • I Svedala kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 183 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 946 KSEK vilket är 56,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 228 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Svedala kommun är 8,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 149 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 132 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Svedala kommun på plats 142 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Svedala kommun på plats 152 av 290.
  • Svedala kommun har 21 048 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 216 101 KSEK, vilket ger 390 KSEK per invånare och placerar Svedala på plats 197 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Svedala kommun blir detta 446 879 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Svedala på plats 231 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Svedala kommun har 2 671 930 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 161 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 79 123 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Svedala kommuns aktiebolag plats 235 av 290 vad gäller inbetald skatt.