Företag i Svedala kommun (2 644 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Svedala kommun ligger i Skåne län och här finns 2 667 företag verksamma varav 229 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Svedala finns det 1 125 aktiebolag, 75 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 1 075 enskilda firmor samt 373 övriga bolag.

  • I Svedala kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 125 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 290 KSEK vilket är 58,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 229 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Svedala kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 115 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 188 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Svedala kommun på plats 168 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Svedala kommun på plats 157 av 290.
  • Svedala kommun har 21 048 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 947 595 KSEK, vilket ger 330 KSEK per invånare och placerar Svedala på plats 209 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Svedala kommun blir detta 434 324 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Svedala på plats 227 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Svedala kommun har 2 897 115 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 132 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 86 679 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Svedala kommuns aktiebolag plats 224 av 290 vad gäller inbetald skatt.