Företag i Töreboda kommun (1 461 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 549 företag verksamma varav 88 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Töreboda finns det 316 aktiebolag, 31 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 863 enskilda firmor samt 334 övriga bolag.

  • I Töreboda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 316 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 781 KSEK vilket är 2,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 88 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Töreboda kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 58 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 169 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Töreboda kommun på plats 242 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Töreboda kommun på plats 271 av 290.
  • Töreboda kommun har 9 427 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 085 326 KSEK, vilket ger 539 KSEK per invånare och placerar Töreboda på plats 102 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Töreboda kommun blir detta 390 007 KSEK och per invånare 41 KSEK, vilket placerar Töreboda på plats 111 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Töreboda kommun har 460 501 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 273 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 77 609 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Töreboda kommuns aktiebolag plats 86 av 290 vad gäller inbetald skatt.