Företag i Töreboda kommun (1 266 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 560 företag verksamma varav 97 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Töreboda finns det 331 aktiebolag, 29 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 859 enskilda firmor samt 337 övriga bolag.

  • I Töreboda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 331 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 998 KSEK vilket är 2,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 97 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Töreboda kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 47 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 186 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Töreboda kommun på plats 166 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Töreboda kommun på plats 285 av 290.
  • Töreboda kommun har 9 427 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 399 336 KSEK, vilket ger 573 KSEK per invånare och placerar Töreboda på plats 119 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Töreboda kommun blir detta 361 719 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Töreboda på plats 123 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Töreboda kommun har 689 875 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 238 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 75 185 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Töreboda kommuns aktiebolag plats 99 av 290 vad gäller inbetald skatt.