Företag i Tanums kommun (3 234 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 470 företag verksamma varav 191 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tanum finns det 996 aktiebolag, 56 handelsbolag, 29 kommanditbolag och 1 582 enskilda firmor samt 807 övriga bolag.

  • I Tanums kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 996 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 086 KSEK vilket är 65,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 191 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tanums kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 120 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 102 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tanums kommun på plats 29 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Tanums kommun på plats 195 av 290.
  • Tanums kommun har 12 738 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 477 726 KSEK, vilket ger 430 KSEK per invånare och placerar Tanum på plats 149 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tanums kommun blir detta 374 175 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Tanum på plats 169 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tanums kommun har 3 483 205 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 52 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 81 136 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tanums kommuns aktiebolag plats 130 av 290 vad gäller inbetald skatt.