Företag i Tidaholms kommun (1 704 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 976 företag verksamma varav 83 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tidaholm finns det 456 aktiebolag, 48 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 1 046 enskilda firmor samt 415 övriga bolag.

  • I Tidaholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 456 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 709 KSEK vilket är 1,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 83 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tidaholms kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 155 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 54 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tidaholms kommun på plats 289 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Tidaholms kommun på plats 151 av 290.
  • Tidaholms kommun har 12 822 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 278 390 KSEK, vilket ger 568 KSEK per invånare och placerar Tidaholm på plats 95 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tidaholms kommun blir detta 589 802 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Tidaholm på plats 96 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tidaholms kommun har 1 583 556 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 163 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 58 319 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tidaholms kommuns aktiebolag plats 197 av 290 vad gäller inbetald skatt.