Företag i Tidaholms kommun (1 674 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 964 företag verksamma varav 91 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tidaholm finns det 452 aktiebolag, 45 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 040 enskilda firmor samt 418 övriga bolag.

  • I Tidaholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 452 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 897 KSEK vilket är 2,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 91 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tidaholms kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 157 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 55 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tidaholms kommun på plats 275 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Tidaholms kommun på plats 213 av 290.
  • Tidaholms kommun har 12 822 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 144 593 KSEK, vilket ger 635 KSEK per invånare och placerar Tidaholm på plats 99 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tidaholms kommun blir detta 379 934 KSEK och per invånare 30 KSEK, vilket placerar Tidaholm på plats 174 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tidaholms kommun har 983 353 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 234 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 58 266 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tidaholms kommuns aktiebolag plats 198 av 290 vad gäller inbetald skatt.