Företag i Tierps kommun (3 213 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tierps kommun ligger i Uppsala län och här finns 3 408 företag verksamma varav 185 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tierp finns det 830 aktiebolag, 69 handelsbolag, 77 kommanditbolag och 1 730 enskilda firmor samt 702 övriga bolag.

  • I Tierps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 830 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 897 KSEK vilket är 56,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 185 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tierps kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 239 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 70 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tierps kommun på plats 240 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Tierps kommun på plats 240 av 290.
  • Tierps kommun har 20 898 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 961 989 KSEK, vilket ger 285 KSEK per invånare och placerar Tierp på plats 254 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tierps kommun blir detta 380 654 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Tierp på plats 251 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tierps kommun har 2 668 921 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 155 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 66 586 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tierps kommuns aktiebolag plats 258 av 290 vad gäller inbetald skatt.