Företag i Tierps kommun (3 235 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tierps kommun ligger i Uppsala län och här finns 3 441 företag verksamma varav 199 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tierp finns det 814 aktiebolag, 71 handelsbolag, 81 kommanditbolag och 1 762 enskilda firmor samt 713 övriga bolag.

  • I Tierps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 814 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 760 KSEK vilket är 61,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 199 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tierps kommun är 10,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 75 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 237 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tierps kommun på plats 233 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Tierps kommun på plats 154 av 290.
  • Tierps kommun har 20 898 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 941 402 KSEK, vilket ger 236 KSEK per invånare och placerar Tierp på plats 262 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tierps kommun blir detta 323 790 KSEK och per invånare 15 KSEK, vilket placerar Tierp på plats 262 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tierps kommun har 2 618 796 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 159 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 52 983 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tierps kommuns aktiebolag plats 275 av 290 vad gäller inbetald skatt.