Företag i Timrå kommun (2 182 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 2 228 företag verksamma varav 173 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Timrå finns det 734 aktiebolag, 43 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 058 enskilda firmor samt 384 övriga bolag.

  • I Timrå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 734 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 434 KSEK vilket är 48,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 173 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Timrå kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 12 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 259 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Timrå kommun på plats 204 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Timrå kommun på plats 13 av 290.
  • Timrå kommun har 18 019 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 085 197 KSEK, vilket ger 338 KSEK per invånare och placerar Timrå på plats 225 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Timrå kommun blir detta 406 622 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Timrå på plats 224 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Timrå kommun har 4 840 509 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 57 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 54 418 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Timrå kommuns aktiebolag plats 260 av 290 vad gäller inbetald skatt.