Företag i Timrå kommun (2 145 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 2 192 företag verksamma varav 160 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Timrå finns det 684 aktiebolag, 41 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 078 enskilda firmor samt 380 övriga bolag.

  • I Timrå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 684 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 978 KSEK vilket är 8,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 160 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Timrå kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 181 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 91 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Timrå kommun på plats 250 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Timrå kommun på plats 245 av 290.
  • Timrå kommun har 18 019 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 411 293 KSEK, vilket ger 522 KSEK per invånare och placerar Timrå på plats 107 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Timrå kommun blir detta 595 180 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Timrå på plats 148 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Timrå kommun har 4 119 977 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 68 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 89 507 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Timrå kommuns aktiebolag plats 175 av 290 vad gäller inbetald skatt.