Företag i Tingsryds kommun (2 668 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och här finns 2 809 företag verksamma varav 157 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tingsryd finns det 619 aktiebolag, 43 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 739 enskilda firmor samt 399 övriga bolag.

  • I Tingsryds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 619 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 882 KSEK vilket är 7,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 157 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tingsryds kommun är 12,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 78 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 140 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tingsryds kommun på plats 48 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Tingsryds kommun på plats 125 av 290.
  • Tingsryds kommun har 12 413 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 605 579 KSEK, vilket ger 774 KSEK per invånare och placerar Tingsryd på plats 70 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tingsryds kommun blir detta 504 705 KSEK och per invånare 41 KSEK, vilket placerar Tingsryd på plats 112 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tingsryds kommun har 1 431 107 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 183 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 69 924 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tingsryds kommuns aktiebolag plats 154 av 290 vad gäller inbetald skatt.