Företag i Tingsryds kommun (2 672 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och här finns 2 795 företag verksamma varav 155 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tingsryd finns det 595 aktiebolag, 43 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 748 enskilda firmor samt 400 övriga bolag.

  • I Tingsryds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 595 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 649 KSEK vilket är 4,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 155 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tingsryds kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 72 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 181 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tingsryds kommun på plats 92 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Tingsryds kommun på plats 39 av 290.
  • Tingsryds kommun har 12 413 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 874 064 KSEK, vilket ger 715 KSEK per invånare och placerar Tingsryd på plats 64 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tingsryds kommun blir detta 1 062 510 KSEK och per invånare 86 KSEK, vilket placerar Tingsryd på plats 31 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tingsryds kommun har 1 353 961 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 191 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 139 259 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tingsryds kommuns aktiebolag plats 56 av 290 vad gäller inbetald skatt.