Företag i Tjörns kommun (3 005 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 141 företag verksamma varav 171 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tjörn finns det 1 199 aktiebolag, 95 handelsbolag, 28 kommanditbolag och 1 161 enskilda firmor samt 658 övriga bolag.

  • I Tjörns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 199 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 913 KSEK vilket är 66,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 171 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tjörns kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 89 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 184 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tjörns kommun på plats 167 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Tjörns kommun på plats 268 av 290.
  • Tjörns kommun har 15 761 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 344 908 KSEK, vilket ger 403 KSEK per invånare och placerar Tjörn på plats 167 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tjörns kommun blir detta 689 974 KSEK och per invånare 44 KSEK, vilket placerar Tjörn på plats 105 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tjörns kommun har 2 379 575 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 115 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 122 775 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tjörns kommuns aktiebolag plats 93 av 290 vad gäller inbetald skatt.