Företag i Tjörns kommun (3 007 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 169 företag verksamma varav 181 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tjörn finns det 1 248 aktiebolag, 94 handelsbolag, 24 kommanditbolag och 1 150 enskilda firmor samt 653 övriga bolag.

  • I Tjörns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 248 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 097 KSEK vilket är 66,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 181 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tjörns kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 83 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 183 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tjörns kommun på plats 98 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Tjörns kommun på plats 281 av 290.
  • Tjörns kommun har 15 761 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 956 209 KSEK, vilket ger 441 KSEK per invånare och placerar Tjörn på plats 170 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tjörns kommun blir detta 965 557 KSEK och per invånare 61 KSEK, vilket placerar Tjörn på plats 62 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tjörns kommun har 2 770 659 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 106 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 179 872 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tjörns kommuns aktiebolag plats 56 av 290 vad gäller inbetald skatt.