Företag i Tomelilla kommun (2 349 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och här finns 2 681 företag verksamma varav 216 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tomelilla finns det 638 aktiebolag, 209 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 376 enskilda firmor samt 445 övriga bolag.

  • I Tomelilla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 638 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 062 KSEK vilket är 44,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 216 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tomelilla kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 32 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 247 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tomelilla kommun på plats 15 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Tomelilla kommun på plats 179 av 290.
  • Tomelilla kommun har 13 384 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 735 319 KSEK, vilket ger 429 KSEK per invånare och placerar Tomelilla på plats 175 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tomelilla kommun blir detta 353 677 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Tomelilla på plats 198 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tomelilla kommun har 939 166 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 242 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 59 312 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tomelilla kommuns aktiebolag plats 204 av 290 vad gäller inbetald skatt.