Företag i Tomelilla kommun (2 492 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och här finns 2 627 företag verksamma varav 169 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tomelilla finns det 611 aktiebolag, 166 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 397 enskilda firmor samt 441 övriga bolag.

  • I Tomelilla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 611 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 847 KSEK vilket är 43,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 169 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tomelilla kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 114 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 117 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tomelilla kommun på plats 93 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Tomelilla kommun på plats 54 av 290.
  • Tomelilla kommun har 13 384 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 356 658 KSEK, vilket ger 400 KSEK per invånare och placerar Tomelilla på plats 170 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tomelilla kommun blir detta 366 607 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Tomelilla på plats 185 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tomelilla kommun har 859 547 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 252 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 63 533 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tomelilla kommuns aktiebolag plats 185 av 290 vad gäller inbetald skatt.