Företag i Torsås kommun (1 291 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Torsås kommun ligger i Kalmar län och här finns 1 339 företag verksamma varav 71 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Torsås finns det 276 aktiebolag, 31 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 824 enskilda firmor samt 202 övriga bolag.

  • I Torsås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 276 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 255 KSEK vilket är 55,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 71 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Torsås kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 89 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 52 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Torsås kommun på plats 179 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Torsås kommun på plats 227 av 290.
  • Torsås kommun har 7 090 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 105 100 KSEK, vilket ger 297 KSEK per invånare och placerar Torsås på plats 244 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Torsås kommun blir detta 152 303 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Torsås på plats 228 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Torsås kommun har 661 302 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 212 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 24 325 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Torsås kommuns aktiebolag plats 248 av 290 vad gäller inbetald skatt.