Företag i Tranås kommun (2 476 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och här finns 2 509 företag verksamma varav 162 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tranås finns det 1 065 aktiebolag, 35 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 993 enskilda firmor samt 413 övriga bolag.

  • I Tranås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 065 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 015 KSEK vilket är 3,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 162 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tranås kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 356 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 21 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tranås kommun på plats 265 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Tranås kommun på plats 164 av 290.
  • Tranås kommun har 18 896 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 17 510 245 KSEK, vilket ger 927 KSEK per invånare och placerar Tranås på plats 29 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tranås kommun blir detta 1 853 051 KSEK och per invånare 98 KSEK, vilket placerar Tranås på plats 23 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tranås kommun har 4 103 536 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 74 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 369 294 KSEK i skatt, vilket ger 20 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tranås kommuns aktiebolag plats 22 av 290 vad gäller inbetald skatt.