Företag i Tranås kommun (2 479 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och här finns 2 566 företag verksamma varav 170 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tranås finns det 1 106 aktiebolag, 31 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 012 enskilda firmor samt 414 övriga bolag.

  • I Tranås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 30 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 106 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 20 170 KSEK vilket är 10,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 170 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tranås kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 484 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 9 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tranås kommun på plats 230 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Tranås kommun på plats 211 av 290.
  • Tranås kommun har 18 896 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 20 392 321 KSEK, vilket ger 1 079 KSEK per invånare och placerar Tranås på plats 28 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tranås kommun blir detta 1 439 578 KSEK och per invånare 76 KSEK, vilket placerar Tranås på plats 40 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tranås kommun har 4 565 290 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 69 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 281 546 KSEK i skatt, vilket ger 15 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tranås kommuns aktiebolag plats 34 av 290 vad gäller inbetald skatt.