Företag i Tranemo kommun (2 179 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 268 företag verksamma varav 133 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tranemo finns det 581 aktiebolag, 33 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 282 enskilda firmor samt 359 övriga bolag.

  • I Tranemo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 581 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 22 413 KSEK vilket är 22,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 133 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tranemo kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 11 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 256 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tranemo kommun på plats 119 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Tranemo kommun på plats 266 av 290.
  • Tranemo kommun har 11 818 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 946 119 KSEK, vilket ger 1 011 KSEK per invånare och placerar Tranemo på plats 34 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tranemo kommun blir detta 1 034 742 KSEK och per invånare 88 KSEK, vilket placerar Tranemo på plats 30 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tranemo kommun har 2 119 013 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 104 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 197 768 KSEK i skatt, vilket ger 17 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tranemo kommuns aktiebolag plats 27 av 290 vad gäller inbetald skatt.