Företag i Tranemo kommun (2 162 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 247 företag verksamma varav 143 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tranemo finns det 566 aktiebolag, 34 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 286 enskilda firmor samt 348 övriga bolag.

  • I Tranemo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 566 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 792 KSEK vilket är 42,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 143 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tranemo kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 47 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 231 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tranemo kommun på plats 119 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Tranemo kommun på plats 130 av 290.
  • Tranemo kommun har 11 818 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 346 486 KSEK, vilket ger 1 045 KSEK per invånare och placerar Tranemo på plats 23 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tranemo kommun blir detta 1 195 671 KSEK och per invånare 101 KSEK, vilket placerar Tranemo på plats 21 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tranemo kommun har 2 648 886 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 70 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 219 408 KSEK i skatt, vilket ger 19 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tranemo kommuns aktiebolag plats 23 av 290 vad gäller inbetald skatt.