Företag i Trelleborg kommun (5 422 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Trelleborg kommun ligger i Skåne län och här finns 5 579 företag verksamma varav 490 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Trelleborg finns det 2 035 aktiebolag, 117 handelsbolag, 34 kommanditbolag och 2 495 enskilda firmor samt 898 övriga bolag.

  • I Trelleborg kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 035 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 137 KSEK vilket är 47,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 27 konkurser skett men 490 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Trelleborg kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 358 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 132 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Trelleborg kommun på plats 166 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 27 st vilket räknat per invånare placerar Trelleborg kommun på plats 50 av 290.
  • Trelleborg kommun har 44 543 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 925 537 KSEK, vilket ger 358 KSEK per invånare och placerar Trelleborg på plats 194 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Trelleborg kommun blir detta 1 234 766 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Trelleborg på plats 179 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Trelleborg kommun har 5 479 419 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 167 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 255 635 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Trelleborg kommuns aktiebolag plats 148 av 290 vad gäller inbetald skatt.