Företag i Trelleborg kommun (5 393 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Trelleborg kommun ligger i Skåne län och här finns 5 557 företag verksamma varav 426 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Trelleborg finns det 2 134 aktiebolag, 110 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 2 385 enskilda firmor samt 896 övriga bolag.

  • I Trelleborg kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 30 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 134 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 821 KSEK vilket är 46,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 28 konkurser skett men 426 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Trelleborg kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 142 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 227 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Trelleborg kommun på plats 205 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 28 st vilket räknat per invånare placerar Trelleborg kommun på plats 57 av 290.
  • Trelleborg kommun har 44 543 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 18 551 860 KSEK, vilket ger 416 KSEK per invånare och placerar Trelleborg på plats 186 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Trelleborg kommun blir detta 1 192 685 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Trelleborg på plats 192 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Trelleborg kommun har 5 433 573 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 171 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 372 155 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Trelleborg kommuns aktiebolag plats 87 av 290 vad gäller inbetald skatt.