Företag i Trollhättans kommun (5 639 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

T

U

V

Snabbfakta

Trollhättans kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 962 företag verksamma varav 510 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Trollhättan finns det 2 491 aktiebolag, 114 handelsbolag, 47 kommanditbolag och 2 152 enskilda firmor samt 1 158 övriga bolag.

  • I Trollhättans kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 32 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 491 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 685 KSEK vilket är 30,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 34 konkurser skett men 510 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Trollhättans kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 154 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 233 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Trollhättans kommun på plats 237 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 34 st vilket räknat per invånare placerar Trollhättans kommun på plats 73 av 290.
  • Trollhättans kommun har 58 111 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 28 477 261 KSEK, vilket ger 490 KSEK per invånare och placerar Trollhättan på plats 150 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Trollhättans kommun blir detta 4 408 830 KSEK och per invånare 76 KSEK, vilket placerar Trollhättan på plats 42 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Trollhättans kommun har 14 878 498 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 62 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 84 644 KSEK i skatt, vilket ger 1 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Trollhättans kommuns aktiebolag plats 280 av 290 vad gäller inbetald skatt.