Företag i Trollhättans kommun (5 537 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

T

U

V

Snabbfakta

Trollhättans kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 878 företag verksamma varav 523 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Trollhättan finns det 2 380 aktiebolag, 125 handelsbolag, 48 kommanditbolag och 2 162 enskilda firmor samt 1 163 övriga bolag.

  • I Trollhättans kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 26 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 380 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 706 KSEK vilket är 38,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 26 konkurser skett men 523 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Trollhättans kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -23 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 271 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Trollhättans kommun på plats 250 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 26 st vilket räknat per invånare placerar Trollhättans kommun på plats 117 av 290.
  • Trollhättans kommun har 58 111 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 087 244 KSEK, vilket ger 380 KSEK per invånare och placerar Trollhättan på plats 181 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Trollhättans kommun blir detta 740 394 KSEK och per invånare 13 KSEK, vilket placerar Trollhättan på plats 274 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Trollhättans kommun har 12 985 562 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 71 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 152 103 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Trollhättans kommuns aktiebolag plats 273 av 290 vad gäller inbetald skatt.