Företag i Trosa kommun (2 151 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och här finns 2 171 företag verksamma varav 136 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Trosa finns det 1 010 aktiebolag, 36 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 808 enskilda firmor samt 310 övriga bolag.

  • I Trosa kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 010 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 871 KSEK vilket är 29,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 136 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Trosa kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -49 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 283 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Trosa kommun på plats 155 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Trosa kommun på plats 43 av 290.
  • Trosa kommun har 12 862 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 880 043 KSEK, vilket ger 924 KSEK per invånare och placerar Trosa på plats 41 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Trosa kommun blir detta 726 140 KSEK och per invånare 56 KSEK, vilket placerar Trosa på plats 73 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Trosa kommun har 2 730 005 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 80 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 144 245 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Trosa kommuns aktiebolag plats 56 av 290 vad gäller inbetald skatt.