Företag i Trosa kommun (2 151 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och här finns 2 178 företag verksamma varav 175 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Trosa finns det 996 aktiebolag, 38 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 828 enskilda firmor samt 309 övriga bolag.

  • I Trosa kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 996 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 458 KSEK vilket är 11,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 175 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Trosa kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 406 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 6 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Trosa kommun på plats 49 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Trosa kommun på plats 238 av 290.
  • Trosa kommun har 12 862 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 16 831 297 KSEK, vilket ger 1 309 KSEK per invånare och placerar Trosa på plats 13 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Trosa kommun blir detta 633 808 KSEK och per invånare 49 KSEK, vilket placerar Trosa på plats 84 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Trosa kommun har 2 436 531 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 86 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 107 989 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Trosa kommuns aktiebolag plats 83 av 290 vad gäller inbetald skatt.