Företag i Tyresö kommun (6 294 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och här finns 5 930 företag verksamma varav 444 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tyresö finns det 3 024 aktiebolag, 132 handelsbolag, 37 kommanditbolag och 2 146 enskilda firmor samt 591 övriga bolag.

  • I Tyresö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 21 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 024 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 681 KSEK vilket är 74,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 24 konkurser skett men 444 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tyresö kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 302 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 145 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tyresö kommun på plats 214 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 24 st vilket räknat per invånare placerar Tyresö kommun på plats 108 av 290.
  • Tyresö kommun har 47 176 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 714 459 KSEK, vilket ger 270 KSEK per invånare och placerar Tyresö på plats 261 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tyresö kommun blir detta 944 520 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Tyresö på plats 239 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tyresö kommun har 3 161 945 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 247 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 225 392 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tyresö kommuns aktiebolag plats 191 av 290 vad gäller inbetald skatt.