Företag i Tyresö kommun (6 322 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och här finns 5 935 företag verksamma varav 529 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tyresö finns det 2 949 aktiebolag, 142 handelsbolag, 40 kommanditbolag och 2 210 enskilda firmor samt 594 övriga bolag.

  • I Tyresö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 949 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 350 KSEK vilket är 75,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 19 konkurser skett men 529 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tyresö kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 396 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 122 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tyresö kommun på plats 152 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 19 st vilket räknat per invånare placerar Tyresö kommun på plats 143 av 290.
  • Tyresö kommun har 47 176 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 122 817 KSEK, vilket ger 236 KSEK per invånare och placerar Tyresö på plats 263 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tyresö kommun blir detta 962 757 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Tyresö på plats 229 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tyresö kommun har 2 076 486 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 278 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 211 197 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tyresö kommuns aktiebolag plats 203 av 290 vad gäller inbetald skatt.