Företag i Uddevalla kommun (8 099 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

L

S

U

V

Snabbfakta

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 8 178 företag verksamma varav 663 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uddevalla finns det 3 593 aktiebolag, 128 handelsbolag, 86 kommanditbolag och 2 877 enskilda firmor samt 1 494 övriga bolag.

  • I Uddevalla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 42 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 593 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 871 KSEK vilket är 60,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 41 konkurser skett men 663 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Uddevalla kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 1 094 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 18 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uddevalla kommun på plats 129 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 41 st vilket räknat per invånare placerar Uddevalla kommun på plats 20 av 290.
  • Uddevalla kommun har 55 654 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 21 662 885 KSEK, vilket ger 389 KSEK per invånare och placerar Uddevalla på plats 175 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uddevalla kommun blir detta 1 667 286 KSEK och per invånare 30 KSEK, vilket placerar Uddevalla på plats 166 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Uddevalla kommun har 7 628 491 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 133 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 348 025 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Uddevalla kommuns aktiebolag plats 133 av 290 vad gäller inbetald skatt.