Företag i Uddevalla kommun (8,173 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

L

S

U

V

Snabbfakta

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 8,284 företag verksamma varav 641 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uddevalla finns det 3,760 aktiebolag, 115 handelsbolag, 82 kommanditbolag och 2,857 enskilda firmor samt 1,470 övriga bolag.

  • I Uddevalla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 47 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3,760 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10,445 KSEK vilket är 41.4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 33 konkurser skett men 641 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Uddevalla kommun är 9.7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 525 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 63 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uddevalla kommun på plats 95 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 33 st vilket räknat per invånare placerar Uddevalla kommun på plats 86 av 290.
  • Uddevalla kommun har 55,654 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 35,992,097 KSEK, vilket ger 647 KSEK per invånare och placerar Uddevalla på plats 97 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uddevalla kommun blir detta 1,386,568 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Uddevalla på plats 201 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Uddevalla kommun har 8,563,451 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 120 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 353,355 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Uddevalla kommuns aktiebolag plats 134 av 290 vad gäller inbetald skatt.