Företag i Ulricehamn kommun (4 135 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ulricehamn kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 4 619 företag verksamma varav 294 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ulricehamn finns det 1 480 aktiebolag, 77 handelsbolag, 22 kommanditbolag och 2 317 enskilda firmor samt 723 övriga bolag.

  • I Ulricehamn kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 32 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 480 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 044 KSEK vilket är 23,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 294 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ulricehamn kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 185 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 137 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ulricehamn kommun på plats 76 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Ulricehamn kommun på plats 154 av 290.
  • Ulricehamn kommun har 24 221 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 18 860 555 KSEK, vilket ger 779 KSEK per invånare och placerar Ulricehamn på plats 66 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ulricehamn kommun blir detta 1 750 938 KSEK och per invånare 72 KSEK, vilket placerar Ulricehamn på plats 42 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ulricehamn kommun har 4 841 768 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 87 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 341 086 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ulricehamn kommuns aktiebolag plats 39 av 290 vad gäller inbetald skatt.