Företag i Ulricehamn kommun (4 079 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ulricehamn kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 4 564 företag verksamma varav 285 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ulricehamn finns det 1 432 aktiebolag, 88 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 2 331 enskilda firmor samt 693 övriga bolag.

  • I Ulricehamn kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 29 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 432 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 065 KSEK vilket är 25,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 285 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ulricehamn kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 318 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 45 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ulricehamn kommun på plats 135 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Ulricehamn kommun på plats 162 av 290.
  • Ulricehamn kommun har 24 221 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 16 827 621 KSEK, vilket ger 695 KSEK per invånare och placerar Ulricehamn på plats 69 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ulricehamn kommun blir detta 1 676 003 KSEK och per invånare 69 KSEK, vilket placerar Ulricehamn på plats 48 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ulricehamn kommun har 4 214 198 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 94 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 313 692 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ulricehamn kommuns aktiebolag plats 38 av 290 vad gäller inbetald skatt.