Företag i Umeå kommun (21 511 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

H

O

R

S

T

U

V

Snabbfakta

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och här finns 20 358 företag verksamma varav 1 381 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Umeå finns det 7 528 aktiebolag, 284 handelsbolag, 104 kommanditbolag och 8 644 enskilda firmor samt 3 798 övriga bolag.

  • I Umeå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 99 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 528 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 259 KSEK vilket är 49,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 44 konkurser skett men 1 381 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Umeå kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 2 529 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 22 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Umeå kommun på plats 127 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 44 st vilket räknat per invånare placerar Umeå kommun på plats 193 av 290.
  • Umeå kommun har 124 907 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 62 037 147 KSEK, vilket ger 497 KSEK per invånare och placerar Umeå på plats 146 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Umeå kommun blir detta 5 329 067 KSEK och per invånare 43 KSEK, vilket placerar Umeå på plats 107 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Umeå kommun har 46 288 646 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 40 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 910 646 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Umeå kommuns aktiebolag plats 116 av 290 vad gäller inbetald skatt.