Företag i Umeå kommun (21 661 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

H

O

R

S

T

U

V

Snabbfakta

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och här finns 20 302 företag verksamma varav 1 549 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Umeå finns det 7 344 aktiebolag, 303 handelsbolag, 106 kommanditbolag och 8 753 enskilda firmor samt 3 796 övriga bolag.

  • I Umeå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 84 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 344 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 512 KSEK vilket är 51,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 73 konkurser skett men 1 549 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Umeå kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 911 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 143 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Umeå kommun på plats 106 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 73 st vilket räknat per invånare placerar Umeå kommun på plats 60 av 290.
  • Umeå kommun har 124 907 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 54 878 035 KSEK, vilket ger 439 KSEK per invånare och placerar Umeå på plats 147 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Umeå kommun blir detta 4 650 915 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Umeå på plats 127 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Umeå kommun har 51 461 472 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 32 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 843 047 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Umeå kommuns aktiebolag plats 118 av 290 vad gäller inbetald skatt.