Företag i Upplands-Bro kommun (3 293 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och här finns 3 287 företag verksamma varav 334 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Upplands-Bro finns det 1 279 aktiebolag, 93 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 1 392 enskilda firmor samt 506 övriga bolag.

  • I Upplands-Bro kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 19 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 279 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 923 KSEK vilket är 48,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 334 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Upplands-Bro kommun är 8,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 428 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 29 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Upplands-Bro kommun på plats 112 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Upplands-Bro kommun på plats 122 av 290.
  • Upplands-Bro kommun har 27 447 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 654 847 KSEK, vilket ger 352 KSEK per invånare och placerar Upplands-Bro på plats 199 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Upplands-Bro kommun blir detta 1 015 716 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Upplands-Bro på plats 128 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Upplands-Bro kommun har 4 259 893 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 110 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 122 855 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Upplands-Bro kommuns aktiebolag plats 204 av 290 vad gäller inbetald skatt.