Företag i Upplands-Bro kommun (3 350 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och här finns 3 352 företag verksamma varav 324 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Upplands-Bro finns det 1 349 aktiebolag, 91 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 391 enskilda firmor samt 507 övriga bolag.

  • I Upplands-Bro kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 19 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 349 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 562 KSEK vilket är 53,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 21 konkurser skett men 324 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Upplands-Bro kommun är 8,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 245 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 113 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Upplands-Bro kommun på plats 89 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 21 st vilket räknat per invånare placerar Upplands-Bro kommun på plats 25 av 290.
  • Upplands-Bro kommun har 27 447 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 154 334 KSEK, vilket ger 370 KSEK per invånare och placerar Upplands-Bro på plats 208 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Upplands-Bro kommun blir detta 1 068 778 KSEK och per invånare 39 KSEK, vilket placerar Upplands-Bro på plats 116 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Upplands-Bro kommun har 4 918 074 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 102 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 165 669 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Upplands-Bro kommuns aktiebolag plats 146 av 290 vad gäller inbetald skatt.