Företag i Upplands Väsby kommun (5 233 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

U

Snabbfakta

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och här finns 5 438 företag verksamma varav 601 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Upplands Väsby finns det 2 412 aktiebolag, 125 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 2 195 enskilda firmor samt 674 övriga bolag.

  • I Upplands Väsby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 37 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 412 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 138 KSEK vilket är 41,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 29 konkurser skett men 601 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Upplands Väsby kommun är 8,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 281 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 165 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Upplands Väsby kommun på plats 56 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 29 st vilket räknat per invånare placerar Upplands Väsby kommun på plats 36 av 290.
  • Upplands Väsby kommun har 44 493 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 20 955 297 KSEK, vilket ger 471 KSEK per invånare och placerar Upplands Väsby på plats 131 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Upplands Väsby kommun blir detta 1 940 117 KSEK och per invånare 44 KSEK, vilket placerar Upplands Väsby på plats 106 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Upplands Väsby kommun har 4 153 637 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 220 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 428 583 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Upplands Väsby kommuns aktiebolag plats 68 av 290 vad gäller inbetald skatt.