Företag i Upplands Väsby kommun (5 281 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

U

Snabbfakta

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och här finns 5 526 företag verksamma varav 552 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Upplands Väsby finns det 2 520 aktiebolag, 124 handelsbolag, 25 kommanditbolag och 2 175 enskilda firmor samt 682 övriga bolag.

  • I Upplands Väsby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 35 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 520 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 103 KSEK vilket är 44,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 32 konkurser skett men 552 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Upplands Väsby kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 543 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 57 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Upplands Väsby kommun på plats 61 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 32 st vilket räknat per invånare placerar Upplands Väsby kommun på plats 35 av 290.
  • Upplands Väsby kommun har 44 493 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 348 648 KSEK, vilket ger 502 KSEK per invånare och placerar Upplands Väsby på plats 139 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Upplands Väsby kommun blir detta 1 773 457 KSEK och per invånare 40 KSEK, vilket placerar Upplands Väsby på plats 109 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Upplands Väsby kommun har 4 683 256 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 199 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 407 929 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Upplands Väsby kommuns aktiebolag plats 77 av 290 vad gäller inbetald skatt.