Företag i Uppsala kommun (31 889 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

J

K

L

R

S

U

V

Snabbfakta

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och här finns 34 969 företag verksamma varav 2 746 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uppsala finns det 14 089 aktiebolag, 800 handelsbolag, 194 kommanditbolag och 12 266 enskilda firmor samt 7 620 övriga bolag.

  • I Uppsala kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 149 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 14 089 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 426 KSEK vilket är 28,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 130 konkurser skett men 2 746 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Uppsala kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 2 567 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 62 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uppsala kommun på plats 91 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 130 st vilket räknat per invånare placerar Uppsala kommun på plats 58 av 290.
  • Uppsala kommun har 219 295 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 153 425 312 KSEK, vilket ger 700 KSEK per invånare och placerar Uppsala på plats 68 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uppsala kommun blir detta 21 281 253 KSEK och per invånare 97 KSEK, vilket placerar Uppsala på plats 24 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Uppsala kommun har 309 732 620 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 7 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 4 404 647 KSEK i skatt, vilket ger 20 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Uppsala kommuns aktiebolag plats 20 av 290 vad gäller inbetald skatt.