Företag i Uppsala kommun (31 119 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

J

K

L

R

S

U

V

Ö

Snabbfakta

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och här finns 35 100 företag verksamma varav 2 588 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uppsala finns det 14 548 aktiebolag, 748 handelsbolag, 184 kommanditbolag och 11 964 enskilda firmor samt 7 656 övriga bolag.

  • I Uppsala kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 167 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 14 548 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 432 KSEK vilket är 26,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 151 konkurser skett men 2 588 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Uppsala kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 2 646 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 63 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uppsala kommun på plats 86 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 151 st vilket räknat per invånare placerar Uppsala kommun på plats 45 av 290.
  • Uppsala kommun har 219 295 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 174 118 890 KSEK, vilket ger 794 KSEK per invånare och placerar Uppsala på plats 64 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uppsala kommun blir detta 25 918 449 KSEK och per invånare 118 KSEK, vilket placerar Uppsala på plats 21 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Uppsala kommun har 227 525 553 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 13 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 5 188 609 KSEK i skatt, vilket ger 24 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Uppsala kommuns aktiebolag plats 20 av 290 vad gäller inbetald skatt.