Företag i Uppvidinge kommun (1 621 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och här finns 1 763 företag verksamma varav 93 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uppvidinge finns det 469 aktiebolag, 26 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 938 enskilda firmor samt 328 övriga bolag.

  • I Uppvidinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 469 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 43 017 KSEK vilket är 135,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 93 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Uppvidinge kommun är 13,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 78 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 126 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uppvidinge kommun på plats 207 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Uppvidinge kommun på plats 209 av 290.
  • Uppvidinge kommun har 9 559 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 18 884 398 KSEK, vilket ger 1 976 KSEK per invånare och placerar Uppvidinge på plats 7 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uppvidinge kommun blir detta 2 714 479 KSEK och per invånare 284 KSEK, vilket placerar Uppvidinge på plats 6 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Uppvidinge kommun har 50 629 214 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 3 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 641 904 KSEK i skatt, vilket ger 67 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Uppvidinge kommuns aktiebolag plats 4 av 290 vad gäller inbetald skatt.