Företag i Uppvidinge kommun (1 619 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och här finns 1 772 företag verksamma varav 94 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uppvidinge finns det 467 aktiebolag, 26 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 953 enskilda firmor samt 324 övriga bolag.

  • I Uppvidinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 467 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 643 KSEK vilket är 12,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 94 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Uppvidinge kommun är 13,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 129 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 41 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uppvidinge kommun på plats 221 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Uppvidinge kommun på plats 252 av 290.
  • Uppvidinge kommun har 9 559 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 603 451 KSEK, vilket ger 900 KSEK per invånare och placerar Uppvidinge på plats 32 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uppvidinge kommun blir detta 664 437 KSEK och per invånare 70 KSEK, vilket placerar Uppvidinge på plats 47 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Uppvidinge kommun har 1 180 996 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 162 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 143 653 KSEK i skatt, vilket ger 15 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Uppvidinge kommuns aktiebolag plats 31 av 290 vad gäller inbetald skatt.