Företag i Vänersborgs kommun (4 672 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 037 företag verksamma varav 335 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vänersborg finns det 1 601 aktiebolag, 91 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 2 288 enskilda firmor samt 1 025 övriga bolag.

  • I Vänersborgs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 19 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 601 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 350 KSEK vilket är 52,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 335 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vänersborgs kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 166 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 221 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vänersborgs kommun på plats 264 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Vänersborgs kommun på plats 137 av 290.
  • Vänersborgs kommun har 39 055 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 848 062 KSEK, vilket ger 303 KSEK per invånare och placerar Vänersborg på plats 219 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vänersborgs kommun blir detta 683 293 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Vänersborg på plats 251 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vänersborgs kommun har 5 135 820 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 148 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 129 951 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vänersborgs kommuns aktiebolag plats 252 av 290 vad gäller inbetald skatt.