Företag i Vänersborgs kommun (4 693 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 075 företag verksamma varav 345 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vänersborg finns det 1 658 aktiebolag, 87 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 2 266 enskilda firmor samt 1 032 övriga bolag.

  • I Vänersborgs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 658 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 743 KSEK vilket är 19,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 345 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vänersborgs kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 972 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 2 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vänersborgs kommun på plats 240 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Vänersborgs kommun på plats 162 av 290.
  • Vänersborgs kommun har 39 055 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 158 348 KSEK, vilket ger 567 KSEK per invånare och placerar Vänersborg på plats 119 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vänersborgs kommun blir detta 2 461 611 KSEK och per invånare 63 KSEK, vilket placerar Vänersborg på plats 58 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vänersborgs kommun har 5 180 366 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 145 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 407 470 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vänersborgs kommuns aktiebolag plats 62 av 290 vad gäller inbetald skatt.