Företag i Vännäs kommun (1 643 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och här finns 1 704 företag verksamma varav 100 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vännäs finns det 340 aktiebolag, 20 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 017 enskilda firmor samt 324 övriga bolag.

  • I Vännäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 340 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 080 KSEK vilket är 47,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 100 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vännäs kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 40 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 213 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vännäs kommun på plats 149 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Vännäs kommun på plats 283 av 290.
  • Vännäs kommun har 8 752 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 705 799 KSEK, vilket ger 309 KSEK per invånare och placerar Vännäs på plats 218 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vännäs kommun blir detta 368 173 KSEK och per invånare 42 KSEK, vilket placerar Vännäs på plats 110 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vännäs kommun har 937 738 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 194 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 62 965 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vännäs kommuns aktiebolag plats 107 av 290 vad gäller inbetald skatt.