Företag i Vännäs kommun (1 652 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och här finns 1 707 företag verksamma varav 80 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vännäs finns det 356 aktiebolag, 18 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 007 enskilda firmor samt 323 övriga bolag.

  • I Vännäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 356 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 072 KSEK vilket är 50,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 80 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vännäs kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 79 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 103 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vännäs kommun på plats 227 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Vännäs kommun på plats 275 av 290.
  • Vännäs kommun har 8 752 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 939 383 KSEK, vilket ger 336 KSEK per invånare och placerar Vännäs på plats 226 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vännäs kommun blir detta 260 603 KSEK och per invånare 30 KSEK, vilket placerar Vännäs på plats 170 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vännäs kommun har 983 561 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 189 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 42 460 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vännäs kommuns aktiebolag plats 186 av 290 vad gäller inbetald skatt.