Företag i Värmdö kommun (8 173 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

D

G

H

I

M

N

R

S

V

Snabbfakta

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och här finns 7 826 företag verksamma varav 641 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Värmdö finns det 3 560 aktiebolag, 207 handelsbolag, 71 kommanditbolag och 2 839 enskilda firmor samt 1 149 övriga bolag.

  • I Värmdö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 560 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 988 KSEK vilket är 77,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 21 konkurser skett men 641 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Värmdö kommun är 8,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 462 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 81 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Värmdö kommun på plats 31 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 21 st vilket räknat per invånare placerar Värmdö kommun på plats 103 av 290.
  • Värmdö kommun har 43 134 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 355 657 KSEK, vilket ger 286 KSEK per invånare och placerar Värmdö på plats 231 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Värmdö kommun blir detta 949 460 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Värmdö på plats 217 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Värmdö kommun har 3 651 154 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 227 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 262 631 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Värmdö kommuns aktiebolag plats 134 av 290 vad gäller inbetald skatt.