Företag i Värmdö kommun (8 263 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

D

G

H

I

M

N

R

S

V

Snabbfakta

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och här finns 7 903 företag verksamma varav 576 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Värmdö finns det 3 768 aktiebolag, 184 handelsbolag, 60 kommanditbolag och 2 733 enskilda firmor samt 1 158 övriga bolag.

  • I Värmdö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 768 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 062 KSEK vilket är 77,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 20 konkurser skett men 576 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Värmdö kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 361 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 112 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Värmdö kommun på plats 38 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 20 st vilket räknat per invånare placerar Värmdö kommun på plats 131 av 290.
  • Värmdö kommun har 43 134 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 633 256 KSEK, vilket ger 316 KSEK per invånare och placerar Värmdö på plats 233 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Värmdö kommun blir detta 865 841 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Värmdö på plats 238 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Värmdö kommun har 3 973 492 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 213 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 243 757 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Värmdö kommuns aktiebolag plats 158 av 290 vad gäller inbetald skatt.