Företag i Värnamo kommun (5,506 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och här finns 5,864 företag verksamma varav 363 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Värnamo finns det 2,330 aktiebolag, 74 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 2,629 enskilda firmor samt 811 övriga bolag.

  • I Värnamo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 61 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2,330 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14,617 KSEK vilket är 16.9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 363 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Värnamo kommun är 11.2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 311 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 67 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Värnamo kommun på plats 149 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Värnamo kommun på plats 135 av 290.
  • Värnamo kommun har 34,123 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 31,485,627 KSEK, vilket ger 923 KSEK per invånare och placerar Värnamo på plats 44 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Värnamo kommun blir detta 2,857,556 KSEK och per invånare 84 KSEK, vilket placerar Värnamo på plats 32 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Värnamo kommun har 12,271,199 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 43 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 513,699 KSEK i skatt, vilket ger 15 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Värnamo kommuns aktiebolag plats 31 av 290 vad gäller inbetald skatt.