Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

Företag i Värnamo kommun (5 459 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och här finns 5 795 företag verksamma varav 334 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Värnamo finns det 2 267 aktiebolag, 79 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 2 629 enskilda firmor samt 800 övriga bolag.

  • I Värnamo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 61 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 267 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 357 KSEK vilket är 20,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 334 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Värnamo kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 2 574 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 8 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Värnamo kommun på plats 209 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Värnamo kommun på plats 114 av 290.
  • Värnamo kommun har 34 123 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 30 134 700 KSEK, vilket ger 883 KSEK per invånare och placerar Värnamo på plats 47 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Värnamo kommun blir detta 2 813 456 KSEK och per invånare 82 KSEK, vilket placerar Värnamo på plats 30 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Värnamo kommun har 12 385 279 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 41 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 474 390 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Värnamo kommuns aktiebolag plats 40 av 290 vad gäller inbetald skatt.