Företag i Västerås kommun (18 383 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

K

R

S

V

Snabbfakta

Västerås kommun ligger i Västmanlands län och här finns 19 284 företag verksamma varav 1 712 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Västerås finns det 9 524 aktiebolag, 298 handelsbolag, 129 kommanditbolag och 6 018 enskilda firmor samt 3 315 övriga bolag.

  • I Västerås kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 115 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 524 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 920 KSEK vilket är 20,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 81 konkurser skett men 1 712 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Västerås kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 965 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 170 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Västerås kommun på plats 123 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 81 st vilket räknat per invånare placerar Västerås kommun på plats 85 av 290.
  • Västerås kommun har 149 898 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 115 955 691 KSEK, vilket ger 774 KSEK per invånare och placerar Västerås på plats 55 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Västerås kommun blir detta 8 223 626 KSEK och per invånare 55 KSEK, vilket placerar Västerås på plats 67 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Västerås kommun har 34 331 104 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 68 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 241 333 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Västerås kommuns aktiebolag plats 83 av 290 vad gäller inbetald skatt.