Företag i Västerås kommun (18 441 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

K

R

S

V

Snabbfakta

Västerås kommun ligger i Västmanlands län och här finns 19 362 företag verksamma varav 1 630 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Västerås finns det 9 762 aktiebolag, 274 handelsbolag, 133 kommanditbolag och 5 872 enskilda firmor samt 3 321 övriga bolag.

  • I Västerås kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 124 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 762 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 129 KSEK vilket är 24,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 109 konkurser skett men 1 630 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Västerås kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 2 791 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 23 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Västerås kommun på plats 135 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 109 st vilket räknat per invånare placerar Västerås kommun på plats 35 av 290.
  • Västerås kommun har 149 898 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 123 702 134 KSEK, vilket ger 825 KSEK per invånare och placerar Västerås på plats 57 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Västerås kommun blir detta 7 267 044 KSEK och per invånare 48 KSEK, vilket placerar Västerås på plats 87 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Västerås kommun har 34 448 802 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 72 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 522 248 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Västerås kommuns aktiebolag plats 64 av 290 vad gäller inbetald skatt.