Företag i Västerviks kommun (4 108 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och här finns 5 099 företag verksamma varav 339 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Västervik finns det 1 706 aktiebolag, 57 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 2 153 enskilda firmor samt 1 167 övriga bolag.

  • I Västerviks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 706 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 478 KSEK vilket är 45,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 339 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Västerviks kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 519 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 46 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Västerviks kommun på plats 237 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Västerviks kommun på plats 116 av 290.
  • Västerviks kommun har 36 547 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 453 673 KSEK, vilket ger 395 KSEK per invånare och placerar Västervik på plats 176 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Västerviks kommun blir detta 1 193 479 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Västervik på plats 158 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Västerviks kommun har 8 568 993 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 66 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 161 029 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Västerviks kommuns aktiebolag plats 205 av 290 vad gäller inbetald skatt.