Företag i Västerviks kommun (4 131 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och här finns 5 108 företag verksamma varav 331 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Västervik finns det 1 746 aktiebolag, 57 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 2 114 enskilda firmor samt 1 175 övriga bolag.

  • I Västerviks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 27 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 746 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 908 KSEK vilket är 46,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 21 konkurser skett men 331 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Västerviks kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 395 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 67 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Västerviks kommun på plats 226 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 21 st vilket räknat per invånare placerar Västerviks kommun på plats 78 av 290.
  • Västerviks kommun har 36 547 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 693 928 KSEK, vilket ger 429 KSEK per invånare och placerar Västervik på plats 177 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Västerviks kommun blir detta 1 191 639 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Västervik på plats 156 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Västerviks kommun har 8 960 225 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 66 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 163 263 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Västerviks kommuns aktiebolag plats 199 av 290 vad gäller inbetald skatt.